Tebliğ Dönemi.006

İncil’in Vahiy 2:13 bölümünde Anadolu’daki Bergama kilisesine yazılan mektupta ilginç bir ifade yer almaktadır: “Nerede yaşadığını biliyorum; Şeytan’ın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın.” Bazı yorumculara göre bu ifade Beragama’nın “neokoros,” yani Roma imparatorlarına bir tapınma merkezi olarak adanmış olmasından kaynaklanıyor. Kimi yorumculara göre, Vahiy bölümündeki bu ifade, taht şeklini andıran ve Zeus’a, yani Greko-Romen dünyasının en önemli ilahına, yakmalık kurban sunmak için inşa edilen devasa sunağa atıfta bulunmaktadır.

Bu görkemli yapının kalıntıları 1870’li yıllarda Alman mühendisi Carl Humann tarafından Almanya’ya götürülmüştür. 35.64 metre genişliğinde ve 33.4 metre derinliğinde olan bu yapıt MÖ. 2.yüzyılda Bergama kralları tarfından yapılmıştır. Üzerindeki frizlerde Grek tanrılarının devlerle olan ve mitolojide geçen savaş sahnelerini görmek mümkündür. Yolunuz Almanya’ya düşerse Zeus sunağını görmek için Berlin’deki Pergamon Muesum’u mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın.

****

KAYNAKÇA:

  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 266-267.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey: A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 285-286.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: Raimond Spekking. Wikimedia Commons.