Tebliğ Dönemi.002Luka’nın tarihsel kesinliliğini teyit eden önemli keşiflerden bir tanesi, bir değil, iki değil, tam üç kez farklı yerlerde ortaya çıkan Sergius Paulus yazıtlarıdır. Elçilerin İşleri 13:6-12 Pavlus’un, Barnaba ve Markos’la birlikte Kıbrıs’a ziyaretinden bahseder. Burada Vali Sergius Paulus ile karşılaşırlar. Sergius Hristiyanlık mesajı ile ilgilenir fakat Elimas adındaki büyücü Sergius’un aklını çelmeye çalışır. Pavlus, Elimas’a lanet okur ve Elimas kör olur. Bu olay karşısında hayrete düşen Vali iman eder. İncil olayı şöyle aktarır: “Adayı baştan başa geçerek Baf’a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Baryeşu adında bir Yahudi’yle karşılaştılar. Baryeşu, Vali Sergius Pavlus’a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba’yla Saul’u çağırtıp Tanrı’nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Baryeşu –büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas– onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama Kutsal Ruh’la dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas’a dikerek, “Ey İblis’in oğlu!” dedi. “Yüreğin her türlü hile ve sahtekârlıkla dolu; doğru olan her şeyin düşmanısın. Rab’bin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rab’bin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.” O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek, elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab’le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.”

1877’de Kıbrıs Pafos’da Sergius Paulus’un Vali ünvanını teyit eden birinci yazı ortaya çıkar. 10 sene sonra bu sefer Roma’da MS. 47 tarihli ikinci bir yazıtta ismi Tiber nehri ve Roma Su İşleri Bakanı olarak verilir. Görünüşe bakılırsa Kıbrıs’daki 3 senelik valilik döneminden sonra Roma şehrine bu yeni görevi için atanmıştı. Üçüncü bir yazıt ise Sergius’un memleketi Pisidya Antakyası, yani Isparta bölgesinde bulunan Yarvaç kentindedir. Burada Sergius’un ailesi büyük arazilere sahipti. Bugün Sergius Paulus’un adı geçen üçüncü yazıt Yalvaç Müzesinde sergilenmektedir. Elçilerin İşleri 13:13-14’e göre Kıbrıs ziyaretinden hemen sonra Pavlus ve Barnaba Pisidya Antakyasına giderler. Birçok Kutsal Kitap uzmanı, Sergius’un iman ettikten sonra ricada bulunup Pavlus’u ve Barnaba’yı kendi ailesini ziyaret etmeleri için istekte bulunduğunu düşünmektedir.

****

KAYNAKÇA:

  • Madrigal, Carlos. “İncil ve Hıristiyanlık Sorgulanıyor.” Dharma Yayınları, 2009, sf. 165-168.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey: A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 116.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: http://www.welcometohosanna.com/PAULS_MISSIONARY_JOURNEYS/1mission_4.html/