Tebliğ Dönemi.007

İncil’in Elçilerin İşleri 21:28-29 bölümünde Pavlus, Kudüs tapınağının iç avlusuna Grek vatandaşları sokmakla suçlanmaktadır. Aslında Pavlus böyle bir şey yapmamıştır fakat daha önce halk kentte Pavlus’un yanında Efesli Trofimos’u gördükleri için böyle bir şeye giriştiğini varsaymaktadır. Halk Pavlus’u öldürmeye çalışır fakat Pavlus duruşma için Sezariye’ye yollanır ve böylece Pavlus’un dördüncü yolculuğu başlar. Tapınağın iç avlusuna girmek yalnızca Yahudilere ait olan bir haktı. Yahudiler dışında iç avluya giren Yahudi olmayan herhangi bir kimse ölüm cezasına mahkum edilmekteydi. İç avluya açılan kapıda bu uyarıyı Grekçe dilinde dile getiren bir lehva vardı. İşte 1. yüzyıldan kalma Kudüs’teki Hirodes tapınağından kalma bu orijinal lehva günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesinin 3. katında sergilenmektedir. 1871’de dönemin Osmanlı topraklarında keşfedilen bu lehvanın yazısı şöyledir:

“HİÇBİR YABANCI KORKULUĞU GEÇEMEZ VE İÇ AVLUYA GİREMEZ, AKSİ TAKDİRDE KENDİSİ SUÇLU DURUMA DÜŞÜP ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILACAKTIR”

Bu olaydan birkaç sene sonra, Roma’da hapisteyken Pavlus kendisine bu kadar bela açan bu duvarı anımsayıp İncil’in ana mesajını açıklayan şu ayetleri Efes’teki kardeşlere yazmıştır: “Ama bir zamanlar (Allah’tan) uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa’da Mesih’in kanı sayesinde yakın kılındınız… aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı.” (Efesliler 2:13-16)

****

KAYNAKÇA:

  • Pasinli, Alpay. “Istanbul Archaeological Museums.” A Turizim Yayınları. Istanbul, 2012, sf. 172.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey: A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 367.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: http://orion.it.luc.edu/~avande1/jerusalem/sources/temple-warning-02.gif