Tebliğ Dönemi.008

“Pavlus, Ares Tepesi Kurulu’nun önüne çıkıp şunları söyledi: “Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde, ‘BİLİNMEYEN TANRI’YA’ diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı’yı ben size tanıtayım.” (Elçilerin İşleri 17:22-23)

Antik çağda Grekler yüzlerce tanrıya tapardı, hep tanrıları gücendirmeme telaşı içinde hayatlarını sürdürürlerdi. İsmini bilmediğimiz bir tanrı varsa, onu da gücendirmeyelim düşüncesiyle birçok kentte bilinmeyen veya isimsiz tanrıya adanan bir sunak bulundurulurdu… Pavlus, İsa’nın yaptığı gibi gündelik hayatın öğelerini kullanarak bu sunak örneğini Rabbi müjdelemek için kullanmıştır. Havari Yuhanna, müjde kitabında yine Grekleri hedef kitle olarak görmektedir ve Pavlus’a benzer ifadeler kullanmaktadır: “Tanrı’yı hiç kimse görmedi… biricik Oğlu… O’nu tanıttı/bildirdi (ἐκεῖνος ἐξηγήσατο).” (Yuh. 1:18)

Günümüzde isimsiz tanrıya adanan bir çok sunak keşfedilmiştir. En önemli sunak koleksiyonlarından biri Palmira ve Anadolu’nun farklı yörelerinden keşfedilmiş olan ve İstanbul Arkeoloji Müzesinde yer alan sunak koleksiyonudur.

****

KAYNAKÇA:

  • Van der Horst, PW. “Hellenism, Judaism, Christianity: Essays on Their Interaction.” Leuven, 1990; T. Kaizer, The Religious Life of Palmyra, Mainz, 2002.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: Altar to Nameless God. http://www.bibleplaces.com/