Tebliğ Dönemi.001

Günümüzde giysilerimizi yıkamak istediğimizde bir çamaşır makinası kullanırız veya çamaşırlarımızı son yıllarda popüler olmaya başlayan kuru temizlemecilere götürürüz.

Greko-Romen dünyasında giysilerinizi yıkamak istediğinizde bir kumaş temizlikçisine götürürdünüz. Kaftanlar yüksek amonyak değerlerine sahip olan idrara batırılıp sonra da yıkanıp dövülürdü. İdrar, şehirlerde bulunan ve “latrina” adını taşıyan halka açık tuvaletlerden elde edilirdi. İdrar, temizlik özelliklerinden ötürü yüksek bir değere sahipti. Hatta bir keresinde paragöz olarak bilinen İmparator Vespasian idrar satışına ek vergiler getirmişti. Günümüzde Fransa’da halka açık olan tuvaletlere hala “Vespasiennes” denilmektedir. Vahiy kitabı iki kez giysi yıkamaktan bahseder (7:14 ve 22:14). Buradaki kaftanlar son derece iyi sonuçlar veren idrarla değil kuzunun kanıyla yıkanmaktadır. Yani Mesih’in çarmıhta akıttığı kan, Vahiy’in yazarı Havari Yuhanna tarafından dönemin en değerli, verimli ve güçlü temizlik maddesinden daha üstün olarak yansıtılmaktadır. O’nun kanı dışımızı değil, içimizi günahtan temizlemektedir. Vahiy yazarı Yuhanna’ya gore, Mesih’in kanı o kadar güçlü ki O’nun tarafından yıkanan kaftanlar bir daha asla temizlik gerektirmeyecek, ebediyen pak ve ak kalacaklar.

****

KAYNAKÇA:


  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey: A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 240.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: AlMare. Wikimedia Commons.