Tebliğ Dönemi.005

Geçmişte bir çok kuşkucu akademisyen Luka’yı eleştirirken özellikle yetkililer için kullandığı ünvanların başka kaynaklarda yer almadığını vurgulamaktaydı. Fakat Luka’nın tarihsel kesinliği, saydığı farklı bölgelerde görev yapan yöneticilerin ve ileri gelenlerin rütbelerini doğru sıra, kronoloji ve makam tanımı ile vermesi özellikle arkeolojik keşiflerle kanıtlanmaktadır. Bunlardan biri Erastus yazıtıdır.

Elçilerin İşleri 19:22 ile Romalılar 16:23’te, Pavlus’un emektaşı Erastus, Korint kent haznedarı olarak tanıtılır: “Ben Pavlus’a ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gayus size selam eder. Kent haznedarı Erastus’un ve Kuartus kardeşin size selamları var.” 1928’de Korint’teki bir tiyatroda kazılar yapan arkeologlar şöyle bir yazıt buldular: “Erastus meclis üyesi atanırken bir teşekkür olarak bu kaldırım taşlarını kendi cebinden ödedi.” Söz konusu taşlar yine MS 50 yılında haznedar görevini yapan bir meclis üyesi olan Erastus tarafından döşenmiştir.

****

KAYNAKÇA:

  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 331-333.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: Erastus Inscription. http://www.bibleplaces.com/