Şehitler.003

Polikarp, havari Yuhanna’nın öğrencisidir ve böylelikle kendisinede “Havarisel Baba” ünvanı bahşedilmiştir (Bu ünvan Havarilerden sonra gelen ve Havarilerin müritleri olan nesil’e verilen ünvandır). Bizzat Yuhanna tarafından Asya ilinin en eski kiliselerinden olan İzmir kilisesine Önder/Episkopos olarak tayin edilir. Polikarp’a ait tek bir yazıt günümüze kadar ulaşmıştır, o da Filipi kilisesine M.S. 108 seneleri civarında yazdığı mektuptur. Filipi’de ki kilise Roma yolunda infaz edilmek üzere götürülen İgnatius ile karşılaşır. Kilise sonrasında Polikarp’a mektup yazarak İgnatius tarafından Asya ilindeki kiliselere yazılmış mektupları kendilerine gönderilmesini ister. Polikarp bu mektupları gönderir, yanında da teşvik olması dileğiyle kendisine ait bir mektupta gönderir ve Filipi’deki kardeşlerden İgnatius ile ilgili son haberleri paylaşmalarını ister.

Polikarp’ın Filipi’deki imanlılara yazdığı mektupta Filipililer sapkın öğretişlerden korunmaya, şehitlerin hayatını örnek almaya, iyi amellere devam etmeye, ve son olarak imanlarından taviz vermemeye teşvik edilirler. Mektupta tam 100 kez mevcut bugün kullandığımız İncil’in 18 bölümünden (kitabından) alıntı yapılır veya atıflarda bulunur. Şüphesiz bu İncil’in güvenirliğine dair önemli bir detaydır.

Polikarp hayatı boyunca Gnostikçi ve Markioncu tarikatlara karşı amansızca mücadele verir. Bu tarikatlar Tanrı’yı fiziksel dünyayı yarattığından dolayı zalim ve kötülüğün kaynağı olarak görürler ve amaçları gizli bilgi veya “gnosis” ile fiziksel dünyadan ve arzulardan kurtulmaktır. Polikarp Havari Yuhanna’ya olan bağı sayesinde Anadolu’da ki bir çok kiliseyi doğru öğretişte tutmayı ve bu sapkın fikirlerden korumayı başarır.

155 senesinde Polikarp İmparator Antonius Pius’un hükümdarlığı sırasında şehit edilir. İzmir kilisesi’nin gorge tanıkları Frikya kilisesine bir mektup yazarak onlara bu hadiseyi anlatırlar. Polikarp günümüzün İzmir kadifekalesinde bir zamanlar bulunan stadyuma götürülür ve şehit edilmeden sorguya çekilir. Kendisiyle dalga geçen cellada Polikarp şöyle cevap verir: “ 86 senedir Mesih’e hizmet ediyorum ve bana hiçbir kötülüğü dokunmadı. Kralıma nasıl küfrederim?…Sen beni bir an yakan sonra sönen ateşle tehdit ediyorsun. Ama kötüleri bekleyen sonsuz acıları ve yargılamanın ateşini bilmiyor musun? O halde oyalanma istediğine karar ver.”

****

KAYNAKÇA:

  • Bacchus, Francis Joseph. “St. Polycarp.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911. http://www.newadvent.org/cathen/12219b.htm/
  • Schaff, Philip. “Ante-Nicene Fathers: Volume 1.” Christian Classics Ethereal Library. Grand Rapids, sf. 89-90, 115-125.
  • “Kilise Babaları.” http://www.meryemana.net/books/kilise-babalari
  • Resim: Jean-Leon Gerome. The Christian Martyrs’ Last Prayer. Wikimedia Commons.