Kilise Babaları.010

M.S. 15 Mart 270 senesi doğumlu Nikolas’ın bir diğer ismi “Mucize işleyicisi” Nikolasdır (Νικόλαος ὁ Θαυματουργός). Insanlara hediye dağıtmayı seven bu episkopos boş duran ayakkabıların içine demir paralar bırakır, aç olanlara yemek dağıtır, denizciler için telaş duyup dua eder, ve özellikle çocukları çok severdi. Nikolas zengin bir ailenin tek çocuğuydu. Genç yaşta iman eden Nikolas inancında pek gayretliydi. Hafta içi belirli günlerde oruç tutup dua ederdi. Nikolas’ın annesi ve babası bir salgın hastalık yüzünden hayatlarına veda ettikten sonra Patara’da episkoposluk yapan ve kendisiyle aynı adı paylaşan amcasının yanında büyür. Nikolas okuma yazma öğrenir ve zamanla kendiside episkopos rütbesine yükselir.

Nikolas’ın cömertliği geriye bir çok hikaye bırakmıştır. Elbette bu hikayelerin gerçekliği veya efsanevi oluşları tartışılabilir ama aynı zamanda bu episkoposun geride bıraktığı güçlü tanıklığın birer göstergeleridir. Hikayelerden biri fakir bir ailenin üç kızını ele alır. Baba fakir olduğu için kızları evlendirmeye yetecek çeyiz parası yoktur. Para olmadan kızlar evlenemez ve ailenin aciz durumu devam eder. Nikolas gizlice evin penceresinden içeri üç küçük altın torbası atar ve bunlar şömine veya ocağın önünde kuruyan ayakkabıların içine isabet eder. Böylece aile kurtulmuş olur.

İmparator Diokletyanus döneminde zulüm gören Nikolas, sürgüne gönderilir ve bir müddet hapiste yatar. Konstantin’in fermanından sonra hapiste bulunan Hristiyanlar serbest bırakılır ve böylece Nikolas episkoposluk görevine geri döner. M.S. 325 senesinde meşhur İznik Konseyinde bulunan bu episkopos Ariusçu sapkınlığa karşı ateşli bir şekilde Teslis (Üçlübirlik) inancını savunur ve İznik inanç bildirgesini imzalayan episkoposlardan biri olur. 6 Aralık 343 senesinde Demre’de vefat eder ve böylece 6 Aralık’ta Nikolas’ın anma günü kilise takviminde yerini bulur (Ortodoks takviminde 19 Aralıktır).

Nikolas’ın gizli armağanlar dağıtma sevgisi sonrasında Batıda “Santa Claus” veya “Noel Baba” denilen figüre nakledilmiştir. Hollandada Aziz Nikolas’ın ismi Sinterklaas’tır. Bu isim “Aziz Nikolas” isminin bozuk bir çevirisidir. “Sinterklaas” sonrasında özellikle ABD’de yerleşen Hollanda nufusunun İngilizceye katkılarıyla “Santa Claus” olmuştur. Diğer Batılı efsanelerin katkılarıyla bugünki alıştığımız kırmızı giyen, tombul “Noel Baba” karakteri böylece ortaya çıkmıştır.

****

KAYNAKÇA:

  • Bennett, William J. (2009). The True Saint Nicholas: Why He Matters to Christmas. Howard Books. pp. 14–17.
  • Butler, Alban, Rev. “The Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints.” Dublin: James Duffy, 1866; Bartleby.com, 2010. www.bartleby.com/210/.
  • Resim: St. Catherine Manastırı. Wikimedia Commons.