Kilise Babaları.011

Nüsaybin doğumlu Efrayim kilise tarihine, gerek ilahileriyle, gerek vaazlarıyla büyük katkılarda bulunmuştur. Özellikle Süryani kilisesinin gelişiminde büyük pay sahibi olan Efrayim’in ailesi pagan kökenliydi. Efrayim genç yaşta iman eder ve Nüsaybin episkoposu Yakup altında eğitim alır. Vaftiz olduktan sonra ise diyakoz olarak kilisede görev alır. Bu dönem içersinde sayısız ilahi besteler ve Kutsal Kitap’la ilgili yorum yazıları yazmaya başlar. Ayrıca Nüsaybin’de özellikle Süryani kilisesi’nin gelişiminde büyük rol oynayan bir ilahiyat okulu açar. Nüsaybin bir kaç kez Persler tarafından saldırıya uğrar ve sonunda Persler tarafından fethedilir. 363 senesinde şehirdeki Hristiyanlar ilk başta Dıyarbakır’a kaçar ve en sonunda Urfa şehrinde yerleşir. Urfa’da Efrayim bir çok Ariusçu ve Manikiyancı ile tanışır, ve bu sapkınlarla tanıştıktan sonra bestelediği ilahilerin çogu Teslis veya Üçlü-Birlik konulu olur. Kayıtlara göre Efrayim ilahilerini halk müziği kullanarak besteleyip Urfa meydanlarında kadınlardan oluşan korolara söylettirirmiş. Urfa’da geçirdiği 10 sene sonunda Efrayim bir salgın yüzünden hasta düşer ve 373 senesinde vefat eder.

Efrayim’in geride bıraktığı öğretişleri ve ilahileri Süryani kilisesi’nin dışında günümüzde pek bilinmemesine karşın, hepsi birbirinden güzel nasihatlar içermektedir. Bir vaazında şöyle der: “Uyanık kalın, çünkü beden uyuduğu zaman doğa bize hakim olur ve eylemlerimize irademiz değil, doğanın içgüdüsü yön verir. Ruhumuza, güçsüzlüğünün, kederin yükü çöktüğü zaman ise düşman ona egemen olur, onu istediğinin tersine yollara sevk eder. Güç doğaya, düşman ruha hükmeder. Rabbimiz bu nedenle ruhun ve bedenin uyanık zorunluluğundan söz eder ki beden ağır uykuya, ruh da uyuşukluğa gömülmesin. Kutsal Kitap şöyle der: “Uyanık kalın, gerektiği gibi.” Diğer bir yerde, de: “Gözümü açıyorum ve hala seninleyim”. Ve nihayet: “Cesaretinizi yitirmeyin.” Bu nedenle bize verilen kutsal görevde yürekliğimizi kaybetmiyoruz.”

****

KAYNAKÇA:

  • Labourt, Jérôme. “St. Ephraem.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 5. New York: Robert Appleton Company, 1909. http://www.newadvent.org/cathen/05498a.htm.
  • “Kilise Babaları.” http://www.meryemana.net/books/kilise-babalari
  • Resim: http://www.k-istine.ru/images/ikons/efrem_sirin-01.jpg